Mantrapedie

Pod jednotlivými názvy manter a šabdů na stránce výše najdete české přepisy, překlad a další informace, které vám pomohou v domácí i učitelské praxi.

Zdrojem informací o významu základních manter je učebnice pro učitele KJ podle Yogi Bhajana, 1. stupeň; publikováno s laskavým dovolením Kundalini Research Institute.

Značky pro výslovnost manter s původem v gurmukhi

e, é – nejedná se o označení délky písmene, ale o rozlišení výslovnosti samohlásky „e“ zavřené (psáno bez čárky) a otevřené (psáno s čárkou).

ə – mukta. V originálním textu není graficky reprezentována, ale její přítomnost je samozřejmá. V anglické transkripci ji nalezneme jako „a“. Její zvuková podoba je něco mezi českým „a“ a „e“ nebo se čte podobně jako neurčitý člen „a“ v angličtině (např.: I have a friend).

r, n, d ,dh ,t ,th (podtržená písmena) – retroflexní souhlásky. Jejich výslovnost je tvořena prohnutím jazyka a obrácením jeho špičky směrem k tvrdému patru nebo zadní části dásňového oblouku. U běžných souhlásek bez podtržení je jazyk v normální poloze na kraji horního patra v blízkosti předních zubů.

dh, th, dh, th, čdžh, džh, čch – přídechové souhlásky. Na konci souhlásky se vyskytuje krátký, ale zřetelný šum, který je v tomto případě zaznamenán českou hláskou h nebo „ch“. Při výslovnosti to vypadá tak, že do hlásky pomocí výdechu vpustíte vzduch, který šum vytváří.

České přepisy postupně získávají přesnější formu, jak se zvyšuje naše znalost gurmukhi. Prosíme o prominutí za případně chyby a nedostatky, které bereme na sebe.

Kamalpreet Kaur a Janjot Kaur