Úleva od stresu a čištění emocí minulosti

Tato meditace je vhodná, když čelíme stresujícím vztahovým záležitostem, včetně rodinných problémů z minulosti. Pomáhá odstranit znepokojující myšlenky vyplouvající na povrch. Její pomocí dokážeme aktuální složité situace odevzdat k rukám Nekonečna.

Seďte v pohodlné pozici s rovnou páteří. Ruce dejte před srdeční centrum. Dotýkejte se bříšky prstů, palec proti palci, ukazovák proti ukazováku atd. Vytvoříme z prstů stříšku. Dlaně se nedotýkají a jednotlivé prsty na každé ruce se také nedotýkají mezi sebou. Prsty směřují vzhůru.

Pohled směřuje na špičku nosu, oči jsou z 1/10 otevřené.

Dýcháme takto: Nadechujeme 5 vteřin, 5 vteřin zadržíme dech po nádechu a 5 vteřin vydechujeme, pak opět nádech na 5 vteřin atd. Tento dechový cyklus se tedy opakuje 4x za minutu. Pokračujeme 11 minut, nebo dokud neucítíte úlevu.