Krije a meditace

Ve výpisu nad textem najdete stránky věnované jednotlivým krijím a meditacím kundaliní jógy podle Yogi Bhajana.

Pravidla pro praktikování krijí a meditací

 1. Před vlastní praxí se nezapomeňte naladit mantrou ong namó guru dev namó. Ideální pozicí je sed se zkříženýma nohama, ruce v pozici modlitby před hrudí, oči zavřené, stočené do bodu 3. oka.
 2. Dodržujte uvedené časy, pokud chcete časy zkrátit, zkraťte všechny cviky ve stejném poměru.
 3. Cvičte všechny cviky v uvedeném pořadí, nic nepřidávejte, nic nevynechávejte.
 4. Každý cvik v sestavě zakončete nádechem, zámkem múlbandh, zádrží po dobu, která je vám příjemná a pak vydechněte. Během prvních dní menstruace praktikujte místo múlbandh zádrž dechu. Po každém cviku můžete, ale nemusíte relaxovat (pokud ovšem není v tomto směru u sestavy instrukce).
 5. Po cvičení relaxujte, ideálně po relaxaci meditujte (pokud není meditace součástí sestavy).
  Na závěr zazpívejte nebo recitujte:
  May the long time sun shine upon you,               Ať jasné slunce na Tebe svítí,
  all love surround you,                                              vší láskou obklopený/á jsi,
  and the pure light within you,                                a čisté světlo uvnitř Tvého bytí,
  guide your way on.                                                    Tě na Tvé cestě provází.
  Zakončete 3x sat nám (sat 7x delší, než nám)
 6. Základem pro maximální účinek krijí a meditací je pravidelné každodenní opakování, ideálně ve stejný čas každý den. Za 40 dní změníte dosavadní návyk, za 90 dní utvrdíte nový.
 7. Ideální dobou pro praxi je před úsvitem a při západu slunce, kdy získáte maximální efekt.
 8. I když necvičíte a nemeditujete každý den, pokud to není v ideální čas, stále to má smysl. Menší cíl na počátku vaší praxe splníte snáze (např. 3minutová meditace). Povzbuzeni úspěchem se pouštějte do větších závazků.