Zdroje

Mantrapedie – přepisy manter a šabdů do češtiny (včetně vyznačení některých hlásek, které čeština nemá). Najdete zde také překlad do češtiny a informace o významu či použití mantry.

Krije a meditace – návody k provedení některých technik. Pro lepší přehled jsou zařazeny také krije a meditace, které se objevily v článcích na našem Blogu.

Videa – video návody ke krijím, meditacím a dalším technikám KJ

Jógový slovníček – užitečná pomůcka pro překladatele z angličtiny a autory textů o kundaliní józe.

Užitečné odkazy – kde získat další informace, pořídit si nahrávky manter, kde koupit vhodné pomůcky a oblečení…

Pro učitele – jak publikovat vlastní učitelský profil či propagovat vlastní akce na tomto webu.