Výcviky

Aktuálně probíhající výcviky
Více informací o léčebné modalitě Sat Nam Rasayan zde.

Komu je trénink určen

Trénink pro učitele je pro každého. Je pro všechny z vás, kteří se chcete stát intruktory jógy, abyste tuto vzácnou technologii mohli předávat dál. Je ale také pro ty z vás, kteří si chcete prohloubit své znalosti a posílit svou osobní praxi Kundalini jógy, nezáleží přitom na tom, jestli praktikujete jenom pár měsíců nebo řadu let, a jestli máte v plánu v budoucnu učit či ne. V neposlední řadě je pro všechny z vás, kdo chcete zapracovat na své osobní transformaci, překonat nějakou fyzickou nebo duševní překážku a mít k ruce nástroje, se kterými budete moci čelit výzvám dnešní doby. Kurz je pro vás všechny, kdo chcete proniknout do hloubky technologie Kundalini jógy i sami sebe.

Máte zájem učit Kundalini jógu (tak jak byla originálně předána Yogi Bhajanem) nebo se jen chcete naučit víc z této posvátné technologie? Je to překrásná praxe, která určitě obohatí váš život a rozvine schopnosti vaší mysli, těla a ducha.

Jak vybrat ten správný výcvik

Při vyhledávání výcviku pro učitele si buďte vědomi toho, kdo jsou učitelé, kteří na výcviku učí, jaká je jejich kvalifikace a oprávnění k pořádání výcviku. Dále se zajímejte o to, jakou asociací budete certifikováni až výcvik dokončíte. Ve světě jsou známy mnohé případy, kdy byly studentům poskytnuty nesprávné informace a tito studenti si poté museli svůj výcvik zopakovat s certifikovanými učiteli, poté co zjistili, že jejich původní výcvik není certifikován KRI.

KRI (Kundalini Research Institute) je oficiální mezinárodní organizace, která spravuje učení Yogi Bhajana. Dohlíží také na program výcviku učitelů v 52 zemích s více než 3000 novými učiteli Kundalini jógy ročně. První úroveň KRI výcviku Učitele věku Vodnáře se skládá z 220 hodin programu (180 hodin výuky a 40 hodin domácí praxe), součástí výcviku je velmi obsáhlá kniha „Učitel věku Vodnáře“ a další kniha „Dotyk mistra“ (v ČR není součástí). Po absolvování výcviku a složení závěrečné zkoušky obdrží student osvědčení KRI Instruktor Kundalini jógy podle Yogi Bhajana® a může se zaregistrovat v mezinárodní asociaci učitelů (IKYTA). V České republice má student možnost získat akreditaci MŠMT.

Stát se trenérem (tj. učitelem učitelů) na Trénincích pro učitele KJ trvá mnoho let, někdy i desetiletí vlastní praxe a studia. Potenciální učitelé učitelů musí mít odučeno minimálně 1000 lekcí Kundalini jógy, musí mít splněné podmínky absolvování kurzu 1. úrovně a všech 5 modulů tréninku 2. úrovně, což je samo o sobě více než 500 hodin studia. Dále musí několik let strávit studiem po boku již vyučujících trenérů. Potenciální noví trenéři jsou hodnoceni mezinárodní certifikační komisí, která zjišťuje zda jsou dostatečně kompetentní a vyzrálí, předtím, než jsou jmenováni Pomocnými, Profesionálními či Hlavními trenéry. Průměrně takovéto mentorování předtím, než je aspirant jmenován „hlavním“ trenérem, trvá přibližně 8 let .

Všichni trenéři jmenovaní KRI mohou uvádět své tréninky na následující stránce: http://www.kundaliniresearchinstitute.org/kri-trainers.
Zde najdete seznam všech mezinárodních kurzů s oprávněnými trenéry. Pokud zde nevidíte trénink, kterého se chystáte zúčastnit, znamená to, že to není výcvik certifikovaný KRI a vy tudíž po jeho absolovování nebudete moci získat osvědčení KRI a nebude vám umožněno stát se členem IKYTA ve chvíli, kdy výcvik ukončíte. Toto bude v budoucnu velmi limitovat vaše oprávnění jako učitel Kundalini jógy.

Níže uvádíme pár užitečných otázek, které si můžete položit, abyste zjistili, zda je výcvik, jehož se hodláte zúčastnit, certifikovaným výcvikem KRI.

 1. Od koho dostanu certifikát až splním všechny podmínky výcviku? (správná odpověď je KRI)
 2. Jaké knihy dostanu na kurzu? (správná odpověď: Učitel věku Vodnáře
 3. Kolik hodin kurz trvá? (Správná odpověď: 220)
 4. Je tento kurz uznán Kundalini Research Institute/KRI? (správná odpověď: ano)
 5. Je trenér tohoto výcviku a tento program na stránkách: http://www.kundaliniresearchinstitute.org/kri-trainers (správná odpověď: ano)
 6. Má tento trenér oprávnění učit od Kundalini Research Institute /KRI (správná odpověď: ano)
 7. Je součástí tohoto výcviku i povinnost navštívit kurz Bílé Tantrické jógy od Yogi Bhajana (správná odpověď: v zahraničí ano, v ČR je to povinnost až na druhé úrovni)
 8. Mohu se zúčastnit 5 modulů 2 úrovně učitelského výcviku poté, co dokončím 1. úroveň Tréninku učitelů? (správná odpověď: ano)
 9. Mohu se stát členem IKYTA po dokončení tohoto výcviku? (správná odpověď: ano)

Pokud se zeptáte na následující otázky a dostanete od svého učitele souhlasnou odpověď, potom jste splnili svůj úkol a můžete důvěřovat tomu, že se vám dostane kvalitního certifikovaného výcviku. Pokud ne, prosím, buďte si vědomi toho, že jste se zaregistrovali na výcvik, který není schváleným KRI ani Mezinárodní asociací učitelů KJ.

3 úrovně výcviku

Prohlubujte svoji osobní praxi, rozšiřte své znalosti a dovednosti služte Sobě a komunitě. Udělejte další krok na své cestě stát se Učitelem. Učitel věku Vodnáře (The Aquarian Teacher™) je komplexní, zkušenostní program nabízející 3 progresivní úrovně certifikace:

Úroveň jedna Instruktor: Základy

První úroveň Tréninku pro učitele je 220 hodinový profesionální program Kundalini jógy podle Yogi Bhajana®. Je to interaktivní kurz obsahující teorii, praxi a základní dovednosti instruktora Kundalini jógy. Zahrnuje 180 hodin výuky ve třídě a 40 hodin samostudia: projekty, praktika a 40 denní meditace. Po úspěšném ukončení tohoto programu získáte osvědčení KRI pro Instruktory KJ podle Yogi Bhajana® .

Základy představí studentovi principy a umožní mu se naučit vnímat sám sebe a své vyšší já, umožní mu prozkoumat, jakým způsobem  může Kundalini jóga a jogínský životní styl harmonizovat a pozvednout lidský život a probudit váš plný potenciál.

Program první úrovně se skládá ze 6 komponentů:

Krija a Meditace. Základy Kundalini jógy podle Yogi Bhajana®
Teorie a praxe krijí v Kundalini józe (jógové sestavy), asány a mudry. Prozkoumání charakteristik mysli a její trénování pomocí Kundaliních meditací, manter a pranajámů (dechových technik).

Humanologie a Filozofie: Životní styl učitele Kundalini jógy
Historie a tradice Kundalini jógy a filozofie skrývající se za veškerou jógovou praxí. Jakým způsobem technologie Kundalini jógy přispívá k léčení a humanologii (věda o běžném denním životě), zahrnuje také jogínskou stravu, výživu a vztahy.

Anatomie a fyziologie: Základy jogínské a funkční anatomie
Tradiční západní anatomie, její účel a funkce. Zahrnující následující systémy: dýchací, nervový, imunitní, muskuloskeletární, oběhový, endokrinní a zažívací a jejich vztah k praxi a výuce jógy. Dále zahrnuje jogínskou anatomii a energetický systém těla včetně čaker, nádís, prány, vájus a deseti jogínských těl.

Vědomí učitele: Výhody a hodnoty napojení na Zlatý řetězec
Dovednosti a techniky k tomu, aby se student mohl stát efektivním instruktorem. Zahrnují praktické strategie k výuce začátečníků, etické směrnice, osobní rozvoj a transformační roli učitele v rozvoji úspěšné jógové praxe.

Dotyk Mistra: Kultivace a napojení na Mistra
Spojení s Yogi Bhajanem přes DVD hodiny a studium.

Praktikum: Učení od prvního dne
Praktická zkušenost s vedením jógové lekce pod dohledem trenéra certifikovaného KRI. Student obdrží hodnocení a zpětné vazby od studentů.

Praktikující – 2. úroveň: Transformace

Rozvíjí vnitřní růst a osobní disciplínu skutečně excelentního učitele. Je otevřen pro instruktory 1. stupně certifikované KRI. Tento 300 hodinový certifikovaný program se skládá z pěti modulů po 62 hodinách. Absolvováním 2. úrovně získá účastník osvědčení KRI s titulem Praktikující Kundalini jógy podle Yogi Bhajana®.

Staví se zde na základech položených v 1. úrovni. 2. úroveň Tréninku pro učitele je zaměřena na osobní transformaci a prohlubování základních schopností, charakteru a vědomí učitele Kundalini jógy.

Na této úrovni Instruktor kultivuje jogínské schopnosti, ke kterým patří: intuice, neutralita a sebe-ohodnocování za použití pěti zrcadel vědomí:

 • Vědomá komunikace – pozvednout a hlouběji proniknout sílou slova.
 • Mysl a meditace – zvítězit nad svojí myslí a tím zvítězit nad světem.
 • Autentické vztahy – objevit svoji pravou identitu v matici vědomých vztahů.
 • Životní cykly a životní styly – Objevit tajemství a mistrovství v každém životním cyklu.
 • Vitalita a stres – Kultivovat kalibr, aby byl student schopen vést sám sebe a druhé obtížemi života

3. úroveň: Učitel – Realizace

Objevte duchovní vyspělost Učitele a vůdce věku Vodnáře tím, jak všechny fasety Učení Yogi Bjahana prostoupí každým aspektem vašeho bytí. Toto je 3. stadium rozvoje v programu Učitel věku Vodnáře podle Yogi Bhajana.

Třetí úroveň je jedinečná osobní cesta aspiranta ke svému Já a k osobní autentické identitě Učitele a je postavená na 3 pilířích:

 1. Duchovní vyspělost: rozvinout autentickou plně integrovanou sílu přítomnosti Učitel, které aspirant dosáhne plnou sebereflexí, duchovním životním stylem, praxí a podporou prostřednictvím dialogu se spolustudenty.
 2. Meditativní mysl: Cílem je kultivace a zjemňování meditativní mysli jedince, kterých se dosáhne za pomoci zaměřené aplikace specifických krijí a meditačních praktik KJ a to jak na individuální úrovni, tak prostřednictvím intenzivní praxe ve skupině.
 3. Nezištná služba/Séva: Cílem je dosáhnout toho, aby aspirant rozvinul trvalý postoj sévy/nezištné služby. Spojení individuálních tužeb, účelu a poslání za účelem budování a službě komunitě.

K obdržení certifikátu za absolvování 3. úrovně je potřeba splnit veškeré požadavky uvedené u každého s těchto 3 pilířů.

Jedním z požadavků pilíře Meditativní mysli je absolvování kurzu 21 stupňů meditace. Pokud máte zájem se zúčastnit 3. úrovně, můžete tento požadavek splnit už nyní (i když jste ještě nedokončili 1. a 2. úroveň).

Kromě toho, že pracujeme na tom, abychom obdrželi certifikát 3. úrovně, spoluvytváříme kulturu a komunitu 3. úrovně, která reprezentuje společné napojení na Zlatý řetězec. Tento prohlubující proces realizování se možná nikdy neskončí. Více informací o obsahu a formátu a tom, jakým způsobem se lze zapojit do 3. úrovně programu bude k dispozici až TTEC dokončí testovací projekt.

„ Pokud se chceš něco naučit, přečti si o tom. Pokud chceš něčemu porozumět, napiš o tom. Pokud chceš něco mistrně ovládnout, uč to.“
                                                                                                                 – Yogi Bhajan