Věk vodnáře

„Vydržte a budete podrženi“ – Yogi Bhajan

Přechod věků začal roku 1991. Věku Ryb vládly stroje a hierarchie. Novému věku vládne vědomí, informace a energie.
Největší moc má Slovo – naše vědomě vyslané slovo. Změna je to radikální, ne postupná a probíhá na všech úrovních ve vnějším i vnitřním světě.
Mění se citlivost a naše vnímání času, prostoru a propojení.
Neznámé se stává známým, máme otevřený přístup ke všem informacím, neexistují žádná tajemství, nic neutajíte. Korupce a manipulace jsou rychle odhaleny.
Heslem tohoto věku je „bytí pro bytí“.

Skutečnou hodnotou se stává pravda zhmotněná v praktických činech, morální kvalitě a ctnosti mysli a srdce. Pouze takovým životem lze dojít naplnění.

Motto věku Ryb bylo: „Chci vědět, prosím, pomoz mi.“
Motto věku Vodnáře: „Vím, pomohu se Ti tam dostat.“

Je to věk zkušenosti, odbornosti a rozvoje. Klíčovým faktorem je prosperita a jejím poselstvím je:

„Prosperita se drží u lidí, kteří se rozhodli být bystří, připravení a účelní. Prosperita, ale přichází pouze k těm, kteří jsou důvěryhodní, splní co slíbili a jsou spokojení a důslední. V podstatě je to závazek. Vložíte-li do něčeho Duši, můžete se napojit na celý svět. Bude váš. Umíte-li dostát závazku, budete prosperovat. Zastavte se, jednejte v souladu se svou podstatou a buďte nekoneční.“

– Yogi Bhajan

 5 súter pro věk Vodnáře

  1.  Uvědom si, že ten druhý člověk jsi Ty.
  2. Každou překážku lze překonat.
  3. Když vás tlačí okolnosti, začněte jednat, tlak zmizí.
  4. Chápejte vše přes soucítění, jinak nepochopíte dobu.
  5. Vibrujte Vesmír a Vesmír vám otevře cestu.

Rok 2015 je v energii 3. sútry.