Sat Nam Rasayan

Sat Nam Rasayan  je léčebná modalita využívající meditativní mysl. Znamená „Hluboké uvolnění se do Pravé identity“. Je to starobylé léčebné umění.

Vstoupit do stavu Sat Nam Rasayan znamená vstoupit do stavu absolutního odevzdání se, stanete se ničím a budete fungovat ze stavu shuniya (což znamená nula). Mysl toho, kdo praktikuje Sat Nam Rasayan, transcenduje a v nezměrnosti jeho vědomí může dojít k hojení. Sat Nam Rasayan pracuje na jemněhmotné úrovni prostřednictvím projektivní meditační mysli. Proces zahrnuje udržování neutrálního pozorovacího stavu vědomí, jste si vědomi všeho – všech pocitů – a potom umožnit rezistenci změnit se a uvolnit se, když nadále udržujete tento stav vědomí. Sat Nam Rasayan zvyšuje schopnost vnímat okolní věci.

Cokoli můžeme vědět o světě, víme prostřednictvím našich smyslů.

Jako výchozí podmínku najdeme stav vědomí, v němž jsme tišší. Najdeme stav, v němž se vyprázdní všechny vjemy.  Všechno se uklidní, jsem jako jezírko uprostřed lesa. I jeden jediný list hladinu jezírka rozčeří. Toto je úroveň mysli, které je třeba dosáhnout. Do tohoto stavu je obtížné se dostat prostřednictvím mysli. Mozek je moc hlučný. Postupujeme krok za krokem.

Snažíme se cítit více věcí najednou. Gravitaci, teplotu dechu, vlhkost dechu, dech v břiše, vodu v těle, krev, vodu v močovém měchýři. Když dosáhneme uklidnění, dotkneme se pacienta. Vycítíme v pocitech body v těle pacienta, v nichž je napětí. Léčitel zaznamená napětí na stejném místě na svém těle. Léčitel napětí na svém těle uvolní.

Tělo pacienta dostane šanci vyrovnat se s nově vzniklou situací, v pacientově těle může nastat léčebný proces. Pacient dostane šanci dál žít svůj osud.

Léčitel na základě dotyku s pacientem cítí napětí v těle, toto napětí uvolní. Sat Nam Rasayan je postavena na relaxaci, na uvolnění.

Pro pokročilého léčitele dotyk s pacientem není nutný. Dotyk je ústupkem k tomu, jakou jsme si vytvořili koncepci o realitě. Cokoli léčitel cítí, je součástí jeho vztahu k pacientovi. Před počátkem léčení musí léčitel být co nejklidnější. Léčitel věci přijímá a nechává je plynout.

Obecně léčitel při Sat Nam Rasayan  projde třemi fázemi meditace

  • Přijímá, kým je.
  • Vkládá osobnost – úmysl léčit. Léčitel nepokračuje ve své meditaci, vstoupí do léčení.
  • Léčitel si uvědomí, že obě tyto složky jsou stejné.

Výcvik Sat Nam Rasayan