Přínosy KJ pro každodenní život

1)    Schopnost efektivně řešit problémy našeho života.

2)    Odstranění našich fyzických, mentálních a emocionálních překážek a vytvoření si nových zdravých návyků.

3)   Změna pohledu na život: Nejprve vnímáme život, jako sérii problémů a my doufáme v nalezení řešení, či vto, že problém sám vymizí. Poté přejdeme k pohledu, že život je série příležitostí a tím změníme problémy v příležitosti k získání životních zkušeností a pro osobnostní růst. Nakonec vnímáme život jako zázrak. Vše se odehrává na správném místě ve správný čas a vše volně plyne.

4)    Schopnost manifestace našich nejhlubších tužeb, které naplní náš život a to bez nutnosti manipulace či boje pro to co chceme.

5)    Přijetí života takového, jaký je.

6)    Přijetí sebe i ostatních. Nárůst pocitu důvěry a vděčnosti. Nepřipoutanost. Méně očekávání, odsuzování a soudů.

7)    Zlepšení soustředění a schopnost dokončovat úkoly. Schopnost jednat konzistentně, pravdivě, férově a upřímně.

8)    Schopnost léčit okolí svojí přítomností, dotykem, slovy a úsměvem.

9)    Zlepšení zdraví a nárůst energie.

10)  Rozvoj intuice tj. vědění a cítění, co je správné a nejlepší v dané situaci a ochrana, která nás varuje před nebezpečím.

11)  Život se stane uvolněným a zábavným. Cítíme se bezdůvodně šťastní, a že je o nás postaráno.

12)  Zlepšení vztahů a to jak partnerských, rodinných, kamarádských, tak vztahu sám k sobě.

13)  Nárůst vnitřního světla a objevení další dimenze bytí.

14)  Tím, jak povyšujeme naše vědomí a kvalitu života, tím přechází vnitřní mír na vnější a ovlivňujeme celkové prostředí na zemi.

15)  Zbavování se závislostí.