Instrukce pro začátečníky

Co je kundaliní jóga?

Kundaliní jóga je příbuzná s jinými formami jógy, jako např. hatha jógou. Ve spoustě cviků je však dynamičtější zejména proto, že se orientuje na prociťování životní energie. Dýchání je ústřední hodnotou a téměř u všech cviků je vědomě vedeno. Také meditace v různých variacích by měla být součástí každé lekce. Slouží k prohlubování naší pozornosti a je pokračováním fyzického cviku na další úrovni.
Kundaliní jógu přinesl na Západ Yogi Bhajan na konci 60. let.

Jak správně začít?

Každá lekce kundaliní jógy má 3 úrovně:

  1. Ásana, držení těla
  2. Pranajám, řízené dýchání
  3. Dhján, meditace

Zvedani panve1. Ásana, držení těla

V kundaliní józe existuje cca 50 základních pozic, ze kterých vychází několik tisíc pohybů a pozic. Mezi nimi jsou i všechny známé pozice jógy, jako pluh, trojúhelník, kobra, luk a most.

Extrémní protahovací cviky, jako stoj na hlavě v kundaliní józe nejsou. U kundaliní jógy jde nejen o přesné a koncentrované provedení cviků a postupně zlepšenou flexibilitu, ale zejména o přirozenou a živou dynamiku těla a jeho aktivní uvědomění.

2. Pranajám, řízené dýchání 

Náš způsob dýchání má na velmi základní úrovni něco společného s naší životní silou a prožíváním života. Škola kundaliní jógy proto považuje správné a intenzivní dýchání za velmi důležité. Mnoho lidí pocítí velkou změnu, když opraví své nekompletní a povrchní dýchání.

Totéž platí v případě změny tzv. paradoxního dýchání: přibližně 40% všech lidí při nádechu přitahuje nevědomě své břicho, a tím brání bránici v pohybu, místo aby pohybovali svým břichem směrem dopředu a tím vytvořili místo k pohybu bránice při nádechu.

Dvě nejdůležitější formy dýchání v KJ jsou dlouhé hluboké dýchání (plný jógový dech)
a dech ohně.
Plný jógový dech působí velmi relaxačně a zprostředkuje pocit vnitřního míru. Provádí se tak pomalu a hluboce, jak to jednotlivý cvik umožňuje. Krátké vysvětlení je následující:

Tlač své břicho pomalu a klidně dopředu, aby bránice získala prostor k pohybu dolů, a tím vytvořila prostor pro vzduch.

Rozšiř hrudník (pomocí mezižeberních svalů) zvednutím spodních žeber.

Zvedni prsní kost a obě klíční kosti (pomocné dýchací svaly hrudní kost a horní žebra).

Nadech 1Nadech 2Nadech 3

Výdech začíná uvolněním pomocných dýchacích svalů, následuje uvolnění žeber a nakonec výdech z břicha s jeho zatažením.

Dech ohneDech ohně očišťuje tělo a dodává energii.
Jde o silný „měchový“ dech prováděný pouze břichem a bránicí. Při nádechu vykleneme břišní stěnu rychle dopředu, při výdechu ji opět vtáhneme. Ideální dech ohně je prováděn 2x za sekundu, na začátku cvičení je pomalejší. Dávejte si pozor, abyste při provádění ohnivého dechu „nespadli“ do paradoxního dýchání.
Je brán zřetel i na držení hlavy, kdy je brada trochu natažená, aby nevznikl pocit tlaku v hlavě.

Při nádechu rychle břišní stěnu vykleň ven. Při výdechu břišní stěnu se stejnou intenzitou vtáhni dovnitř.

3. Dhján, meditace

Meditace je integrovaná součást kundaliní jógy. To z toho důvodu, že nemůžeme naše tělo uvolnit, když mysl pokračuje se svým nekonečným vnitřním „rádio“ programem, ke kterému patří starosti, plány a asociace.

Myšlenky se nedají na rozkaz vypnout nebo přepnout na neutrál (prosím vyzkoušet!).
Naši mysl uvolníme tím, že se koncentrujeme na určité body v těle nebo slova, které navíc mají pozitivní energetický efekt. Takové body jsou například mezi obočím, na vrcholu hlavy, pupík atd.

Slova pro koncentraci se jmenují Mantra. „Man“ znamená mysl, „tra“ je projekce. Následující mantry používají na všech hodiny kundaliní jógy.

„Ong namó gurú dev namó“
Zpíváním této mantry (také známá jako Adi mantra = počáteční mantra), se začíná každá lekce kundaliní jógy.

Význam: Zdravím (namó) kosmickou tvůrčí energii (ong) a vznešenou (dev) cestu, která vede z temnoty ke světlu (gu=tma, ru=světlo).

Ong namo

„Sat nám“

U všech cviků se pokusíme koncentrovat na vnitřní mentální mantru (i když ji nevyslovujeme): sat při nádechu, nám při výdechu.
Slova pocházejí z gurmukhi, indického posvátného jazyka, který se díky konstrukci slabik lépe hodí, než např. angličtina (nicméně existují mantry i v angličtině). Sat=pravda, nám=identita.
Sat nám ti připomíná, kdo skutečně jsi.

Následující anglickou písničkou ukončujeme lekci jógy. Slouží, jako afirmace a potvrzení cíle jógy.
„May the long time sun shine upon you, all love surround you and the pure light within you guide your way on.“
„Ať na tebe slunce svítí celý den, ať tě láska obklopuje, ať tě vnitřní světlo vede na tvojí cestě dál.“

Co dělat a co ne?

2–3 hodiny před lekcí jógy nejezte. Pít je možné kdykoliv, naopak je prospěšné pít vodu před i během lekce a tím podporovat vnitřní čistící proces, který jóga uvádí do pohybu.

Ženy, které mají menstruaci, by měly být opatrné a naslouchat svému tělu, zejména při cvicích, které působí tlak na břicho, dechu ohně a u obrácených pozic jako je svíčka, apod.

Kdo má problémy s páteří nebo je z jiných důvodů v péči lékaře, měl by to sdělit svému učiteli a během lekce vnímat své hranice.

Je doporučeno cvičit bos, aby chodila mohla dobře dýchat.

Nejdůležitější ze všeho je na základě lekcí začít sám doma pravidelně cvičit. Pořadí cviků je důležité, můžeš požádat svého učitele, aby ti dal k domácí praxi instrukce.  Nejlepší doba na cvičení je brzy ráno, než začne den nebo večer, kdy den končí.

Ilustrace: Angela Schneider