Bílá tantrická jóga

Naše mysl uvolní 1000 myšlenek každým mžiknutím oka. Některé z těchto myšlenek se ztratí v našem nevědomí, některé se zaseknou v podvědomí a začnou ovlivňovat naši vědomou mysl. Z těchto myšlenek se stanou pocity, emoce, touhy, vzdušné zámky a fantazie. Místo abychom ovládli svoji mysl, často naše mysl a myšlenky ovládnou nás. To vede k impulzivnímu jednání, nedostatečné komunikaci a k tomu, že vytváříme tlak na nás samotné.

Bílá tantrická jóga® umožňuje prolomit tyto podvědomé bloky, takže si můžete svůj život více užívat. Během krátké doby zaznamenáte uvolnění velké zátěže, kterou jste nesli ve své mysli.

Pokud vidíte a jednáte čistě v každém okamžiku, dostane se vám hlubšího porozumění sebe sama a váš život se změní. Vaše mysl, tělo a duše budou v jednotě jako Jeden. A to je cesta k osobnímu osvobození a uvědomění, která pozitivně ovlivní všechny oblasti vašeho života.

Bílá tantrická jóga®  představuje znovunabytí prvotní nevinnosti a získání čistoty podvědomí synchronizací jednotlivců v jejich polaritách s Nekonečnem.

 „V Bílé tantrické józe® se energie vytváří hromadně a má za účel čištění fyzických a mentálních těl. Duše, která je již čistá sama o sobě, se začne spojovat s prvotní podstatou dané osoby.“ – Yogi Bhajan

Jak to probíhá

Bílá tantrická jóga®  se provádí ve dvojicích jako skupinová meditace.
Sedíte proti sobě nebo zády k sobě v dlouhých řadách a následujete instrukce k meditaci, které vám dá z videa Mahan tantrik, Yogi Bhajan. Jde o kontrolované použití skupinové a individuální energie, která se vytváří pomocí jógové pozice (asány), pozice rukou (mudry), dechové techniky (pranajámu), mantry, koncentrace a komunikace mezi jednotlivci a skupinou. Vše probíhá pod pláštěm ochranné aury Mahan tantrika.

Bílá tantrická jóga pracuje s energií Z, která proudí diagonálně.
Yogi Bhajan říká: „Tantra je šicí vlákno vesmíru. Kdo zná diagonální energii, zná vůli Boží.“
Tantra znamená proplétat. Je to cesta splynutí mužské a ženské polarity v individuálním vědomí.

Jako zástupce Mahan tantrika je vždy přítomen facilitátor. Jeho role je zajistit, aby byla slova Yogi Bhajana správně předána, čímž pomáhá účastníkům maximalizovat jejich prožitek. Každý workshop je složen ze šesti až osmi krijí, které trvají 31 nebo 62 minut každá.

Více o bílé tanrické józe

Termíny bílé tantrické jógy