Aktuality

(31. 3. 2020)

Připravili jsme pro vás překlad společného prohlášení níže uvedených organizací k obviněním proti Yogi Bhajanovi.

Aktuální vývoj můžete sledovat na webu www.ssscresponseteam.org (v angličtině).

 

Drahá komunito, 3HO, Sikh Dharmy a KRI,

objevila se potenciální obvinění Yogi Bhajana ze sexuálního zneužívání. Naše organizace berou tato obvinění velmi vážně. Jsme jednotní v postoji proti zneužívání moci, sexuálnímu zneužívání, jakékoli formě vykořisťování a jakémukoli zneužití sexuality jako prostředku působení újmy.

Naše učení nás vede, abychom oddaně a odvážně hledali pravdu. Níže jsou podepsaní členové krizového týmu, který v nastalé situaci oficiálně zastupuje organizace naší komunity. Aby byla odhalena pravda a rozsah obvinění a aby se členové a členky naší komunity cítili bezpečně a jistě, pověřili jsme nezávislým vyšetřováním třetí stranu.

Naše budoucí sdělení objasní nezávislé vyšetřování a poskytnou komunitě možnosti, jak se v této situaci zapojit.

Otevíráme svá srdce v modlitbě za spravedlnost a hojení ran všech lidských bytostí. Jako organizace 3HO, Sikh Dharma a KRI, jsme odhodláni být pilířem lidské důstojnosti a nejvyšší etiky naší cesty vědomí. Tímto se zavazujeme jednat jasně a transparentně a vyslechnout vše, co se této záležitosti týká. Se všemi budeme jednat s respektem a podpoříme pravdu a řešení nejvhodnější pro všechny zúčastněné strany.

“Pravda stojí vysoko, výše však stojí pravdivé žití.” Guru Nának Dév Dží

Sat nám,

SS Sahaj Singh Khalsa – Siri Singh Sahib Corporation
MSS Nirvair Singh Khalsa – Kundalini Research Institute
SS Gurujot Kaur Khalsa – Sikh Dharma International, Siri Singh Sahib Corporation
SS Pritpal Kaur Khalsa – 3HO foundation International
SS Shanti Kaur Khalsa – Dharmic Office for Public Affairs

(18. 2. 2020)